De mensen van Elfhoeven

Bestuur

De vereniging bestaat uit leden, ere-leden, jeugdleden en donateurs. De leden kiezen uit hun midden een bestuur wat tijdens haar zittingstermijn verantwoordelijk is voor de instandhouding van de vereniging en alles wat haar toebehoort. Het bestuur wordt voor het uitvoeren van een aantal activiteiten bijgestaan door een aantal commissies.
Daar waar nodig zal het bestuur, of één van de commissies, een beroep op de leden doen voor ondersteuning van haar activiteiten.


Bestuur:
Het bestuur van Elfhoeven bestaat uit de volgende personen: 


Voorzitter
Ed van Gils

Secretaris
Kees Slangen

Penningmeester
Jeroen Kooi

Beheercommissaris
Rob Bitterlich

Opleidingscommissaris
Marco Luijkx

Wedstrijdcommissaris
Chris ten Hoopen
foto beheercommissaris
Havencommissaris
Arthur van Dongen
 

 

Contactpersonen

Naast de bestuursleden is er voor veel onderwerpen een contactpersoon. Zoals:

Erica en Kiek ...
Evenementencommissie
Website Beheerder Marco Hofman
webmaster
Rob Bitterlich
Beheercommissaris & tijdelijk Penningmeester
Arthur van Dongen
Havencommissaris
Ed van Gils
Voorzitter
GWV Elfhoeven
clubhuis
Chris ten Hoopen
wedstrijdcommissaris
Fred Jacobs
wedstrijdleider
Bertel Kolthof
Secretaris Comite GZW
Marco Luijkx
opleidingscommissaris
Erica van Os
ledenadministratie
Kees Slangen
Secretaris
Adrie Spruit
Vlootcommissaris
Peter Verhoeven
redactie clubblad